• image

  Cel Olimpiady

  Celem Olimpiady jest przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

  Olimpiada służy także:
  – odnoszeniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego;
  – wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;
  – zainteresowaniu młodzieży wiedzą religijną;
  – odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów;
  – współpracy katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 • image

  Organizatorzy

  Organizatorami Olimpiady są:

  – Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie;
  – Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  – Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  – Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

  Za przeprowadzenie Olimpiady odpowiada bezpośrednio Komitet Główny.

 • image

  Uczestnicy

  Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

  konkurs plastyczny
  dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);

  konkurs wiedzy o św. Maksymilianie
  dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);

  konkurs wiedzy o św. Maksymilianie
  dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • image

  Regulamin

  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Olimpiady.

  Uczestnicy Olimpiady zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, który jest każdorazowo aktualizowany przed rozpoczęciem nowej edycji Olimpiady.
  Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Organizatorów i Uczestników, natomiast treści zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady mają jedynie charakter informacyjny.


Komitet Główny


Przewodnicząca:

mgr Anna Nowak

nauczyciel matematyki

Rzecznik prasowy:

dr hab. prof. uczelni
Joanna Mitrus

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Członek:

o. prof. Grzegorz Bartosik

franciszkanin, przedstawiciel UKSW

Asystent zakonny:

o. Daniel Śliwiński

franciszkanin

Członek:

o. Łukasz Gora

franciszkanin, przedstawiciel Prowincji Krakowskiej

Członek:

o. Damian Basarab

franciszkanin, przedstawiciel Prowincji Gdańskiej

Członek:

o. mgr lic. Grzegorz Maria Szymanik

franciszkanin, gwardian Niepokalanowa

Członek:

o. Robert M. Stachowiak

franciszkanin

Członek:

o. Sylwester M. Gąglewski

franciszkanin

Członek:

s. mgr Jolanta Kaczyńska

nauczyciel katechezy

Członek:

mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska

diecezjalny wizytator katechezy i szkół katolickich w diec. siedleckiej

Członek:

mgr Urszula Popek

nauczyciel języka polskiego

Członek:

mgr inż. Andrzej Nowak

nauczyciel informatyki

Członek:

mgr Małgorzata Janiak

nauczyciel nauczania zintegrowanego

Członek:

o. Grzegorz M. Owsianko

franciszkanin


Poznaj św. Maksymiliana


image

Franciszkanie

Św. Maksymilian M. Kolbe należał do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, czyli franciszkanów. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z charyzmatem franciszkańskim.

Rycerstwo Niepokalanej

Św. Maksymilian M. Kolbe zachęcał wszystkich do całkowitego oddania się Matce Bożej. Konkretną formą takiego oddania jest wstąpienie do "Rycerstwa Niepokalanej", które założył. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tym dziełem św. Maksymiliana.

image

Inne propozycje dla młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi inicjatywami dla młodzieży, które pomagają wprowadzić w życie duchowość św. Maksymiliana. Warto znaleźć coś dla siebie.

św. Maksymilian M. Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jako chłopiec pracował usilnie nad tym, aby opanować swój wprawdzie szlachetny, ale nieco uparty charakter.

Postanowił poświęcić się Maryi: "Z twarzą pochyloną ku ziemi obiecałem Najświętszej Maryi Pannie królującej na ołtarzu, że będę walczył dla Niej". W roku 1910 rozpoczyna nowicjat zakonny i otrzymuje imię Maksymilian.

28 kwietnia 1918 roku zostaje wyświęcony na kapłana. W roku 1919 powrócił do Polski i z godnym podziwu żarem ducha pełnił posługę kapłańską. W Krakowie, a następnie w Grodnie, pracował nad rozwojem Rycerstwa Niepokalanej, założył też czasopismo pod tytułem "Rycerz Niepokalanej", które upowszechniało naukę i pobożność maryjną. W 1927 roku otrzymał odpowiedni teren pod Warszawą, gdzie założył klasztor, który od imienia Niepokalanej nazwał Niepokalanowem...