Konkurs Wiedzy
dla szkół ponadpodstawowych
Informacje ogólne


Olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych ma formę konkursu wiedzy

Konkurs pozwala odkrywać i docenić uczniów zdolnych i pracowitych, ale jest również dobrą formą zapoznawania uczniów z osobą św. Maksymiliana i zachęcania ich do oddania się Matce Bożej.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

Etap szkolny - przeprowadzają Komisje Szkolne na podstawie materiałów dostarczonych przez Organizatorów, polega na napisaniu testu;
Etap diecezjalny - przeprowadzany jest w ośrodkach diecezjalnych wyznaczonych przez Organizatorów, polega na napisaniu testu;

Z etapu szkolnego i diecezjalnego awansują dalej pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w teście.

Finał - odbywa się w Klasztorze Franciszkanów w Siedlcach (ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce), składa się z części pisemnej i ustnej.

Uczestnicy Olimpiady mają za zadanie przyswojenie sobie wiedzy o św. Maksymilianie na podstawie zadanej lektury oraz zapoznie się z treścią podanej księgi Pisma Świętego

Lektura na rok szk. 2019/2020:
- Maria Winowska "Szaleniec Niepokalanej" (WOF, wyd. VI);
- Ewangelia wg św. Jana, ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Zakres materiału:
- etap szkolny: Maria Winowska "Szaleniec Niepokalanej";
- etap diecezjalny: Maria Winowska "Szaleniec Niepokalanej" oraz Ewangelia wg św. Jana: rozdziały od 1 do 11 włącznie, ze wstępem i przypisami;
- finał: Maria Winowska "Szaleniec Niepokalanej" oraz Ewangelia wg św. Jana, ze wstępem i przypisami.

image

Oprócz zdobycia wartościowej wiedzy, finaliści Olimpiady mogą zdobyć inne cenne nagrody

Finaliści Olimpiady walczą o nagrody w postaci wysokiej klasy sprzętu elektronicznego:
I miejsce - komputer;
II miejsce - sprzęt fotograficzny;
III miejsce - tablet.

Pierwszych pięciu finalistów zdobywa ponadto tytuł laureata oraz indeksy na wybrane kierunki studiów.


Konkurs Wiedzy
dla szkół ponadpodstawowych 2019/2020
Ważne informacje i terminy


W dniach 1 września - 30 listopada 2019 r. katecheta lub inny nauczyciel zgłasza szkołę do udziału w Olimpiadzie

Zgłoszenie szkoły musi zostać dokonane za pomocą formularza na stronie internetowej Olimpiady.

Oprócz zgłoszenia szkoły nauczyciel zgłaszający ma również obowiązek przesłania na adres olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl skanu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (pobierz).

Uwaga! W przypadku niezgłoszenia szkoły w terminie lub nie przesłania powyższej zgody uczniowie z danej szkoły nie mogą brać udziału w Olimpiadzie.
Uwaga! Zgłoszenie szkoły uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

Etap szkolny należy przeprowadzić dnia 5 grudnia 2019 r.

Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną nauczycielom zgłaszającym do dnia 1 grudnia 2019 r.

Uwaga! W razie nieotrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 2 grudnia 2019 r.

Nauczyciel przygotowujący przesyła Organizatorom skany protokołu z etapu szkolnego oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów do dnia 9 grudnia 2019 r.

Skan protokołu z wynikami etapu szkolnego należy przesłać na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.

Wraz z protokołem należy przesłać skany podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do kolejnego etapu:
- zgoda na przetwarzanie danych ucznia niepełnoletniego;
- zgoda na przetwarzanie danych ucznia pełnoletniego.

Uwaga! Brak wymaganych zgód na przetwarzanie danych dyskwalifikuje danego ucznia z udziału w kolejnym etapie Olimpiady.

Etap diecezjalny zostanie przeprowadzony dnia 27 lutego 2020 r. we wskazanych przez Organizatorów ośrodkach

Informacje o ośrodkach diecejzlanych zostaną podane na stronie internetowej Olimpiady do dnia 1 lutego 2020 r.
Uwaga! Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu diecezjalnego, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Organizatorów.

Niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w tym etapie zostaną również przesłane nauczycielom zgłaszającym pocztą elektroniczną.

Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony dnia 25 marca 2020 r. w Klasztorze Franciszkanów w Siedlcach

Niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w finale zostaną przesłane nauczycielom zgłaszającym pocztą elektroniczną.