Konkurs Plastyczny
Informacje ogólne


Olimpiada dla uczniów szkół podstawowych z klas 0-V ma formę konkursu plastycznego

Konkurs pozwala odkrywać u dzieci talenty plastyczne, ale przede wszystkim jest ciekawą formą zapoznawania ich z osobą św. Maksymiliana i zachęcania ich do oddania się Matce Bożej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- etap szkolny;
- finał ogólnopolski.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe, a każdy z nich wykonuje pracę w jednej z proponowanych technik

Kategorie wiekowe:
- klasy 0-III;
- klasy IV-V.

Techniki:
- dla klas 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
- dla klas IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

Temat konkursu w roku szk. 2019/2020:
"Wielki Tydzień brata Maksymiliana"

Praca plastyczna ma ilustrować fragment książki Marii Kączkowskiej "Ojciec Kolbe", mówiący o Wielkim Tygodniu, który św. Maksymilian przeżywał w Rzymie w 1913 roku:

"Nadeszła wiosna. Na ulicach Rzymu pojawiły się kwiaty: złote pióropusze mimozy, żonkile i fiołki. Niebo było lazurowe i słońce przypiekało lepiej niż u nas w lipcu. W bazylice św. Piotra i we wszystkich kościołach odprawiały się wielkotygodniowe nabożeństwa z udziałem kardynałów i biskupów. Klerycy wybrali się do katedry świętego Piotra. Brat Maksymilian stał w tłumie wiernych. Nagle zobaczył, że wszystkie głowy podniosły się w górę – na balkonie stał kardynał w purpurowym płaszczu i błogosławił lud wielkim złotym relikwiarzem, w którym było drzewo Krzyża świętego.
– Nic nie widzę, pożycz mi okularów – szepnął brat Maksymilian do kolegi, który stał obok.
Kardynał skończył błogosławić, wziął w ręce drugą pamiątkę Męki Pańskiej – chustę św. Weroniki – i podniósł wysoko.
Brat Maksymilian spojrzał. Przed nim widniała twarz Pana Jezusa cudownie odbita na chuście. Skłonił głowę razem z innymi. Tymczasem rozległ się głos dzwonu na znak, że benedykcja skończona".

Praca powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, w szczególności:

- na temat;
- w formacie A3;
- samodzielnie;
- w jednej z proponowanych w danej kategorii wiekowej technik.

Uwaga! Prace należy zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas wysyłki, a także aby nie stykały się z innymi pracami w tej samej kopercie/teczce. Prac nie zginamy na pół!


Konkurs Plastyczny 2019/2020
Ważne informacje i terminy


Etap szkolny przeprowadza we własnym zakresie Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły

Komisja szkolna kwalifikuje do finału ogólnopolskiego:
- maksymalnie trzy prace w kategorii klas 0-III, oraz
- maksymalnie trzy prace w kategorii klas IV-V.

Przed wysłaniem prac na finał ogólnopolski należy odpowiednio oznaczyć prace, a także przygotować zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić wypełnioną tabelkę z danymi:
- pobierz tabelkę dla klas 0-III
- pobierz tabelkę dla klas IV-V
Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwy wybór kategorii wiekowej i oznaczenie techniki pracy.

Do pracy należy dołączyć:
- zgodę na przetwarzanie danych ucznia (pobierz), oraz
- zgodę na przetwarzanie danych nauczyciela przygotowującego (pobierz).
Uwaga! Brak wymaganych zgód uniemożliwia zakwalifikowanie pracy do finału, w tym wysyłkę dyplomów i podziękowań.

Przygotwane i zabezpieczone prace wraz z podpisanymi zgodami należy przesłać na adres Komitetu Głównego Olimpiady najpóźniej do 31 października 2019 r.

Uwaga! O terminie nadesłania pracy decyduje data stempla pocztowego. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Prace przesyłamy na adres:


XIV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada
Wiedzy o św. Maksymilianie
ul. Kazimierzowska 128
08-110 Siedlce

Nadesłane prace ocenia Komisja powołana przez Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.

Prace oceniane są osobno w każdej kategorii wiekowej oraz technice.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady 18 listopada 2019 r.

Na stronie internetowej Olimpiady można także obejrzeć wszystkie prace finałowe.
Nagrody dla zwycięzców przesłane zostaną na do szkół po ogłoszeniu wyników.