Konkurs Plastyczny
Informacje ogólne


Olimpiada dla uczniów szkół podstawowych z klas 0-V ma formę konkursu plastycznego

Konkurs pozwala odkrywać u dzieci talenty plastyczne, ale przede wszystkim jest ciekawą formą zapoznawania ich z osobą św. Maksymiliana i zachęcania ich do oddania się Matce Bożej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- etap szkolny;
- finał ogólnopolski.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe, a każdy z nich wykonuje pracę w jednej z proponowanych technik

Kategorie wiekowe:
- przedszkola
- klasy 0-III;
- klasy IV-V.

Techniki:
- przedszkola: technika dowolna;
- dla klas 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
- dla klas IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

Temat konkursu w roku szk. 2023/2024:
"Dom wczesnego dzieciństwa św. Maksymiliana"

Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie zamieszczonego tekstu:

„Mieszkanie na ulicy Browarnej było duże, jednoizbowe. Na środku stały cztery masywne warsztaty tkackie. Przez cały tydzień biegły po nich w tę i w tę stronę czółenka, stukała drewniana rama z osnową i wypływał z niej miękko świeży zwój płótna.
W jednym końcu izby za szafą i zasłoną stały łóżka Kolbów. Na zwykłej staroświeckiej komodzie Maria urządziła ołtarzyk. Tu było święte miejsce rodziny Kolbów: duży, ładny obraz Jasnogórskiej Pani, kwiaty i czerwona lampka oliwna. Tu zbierali się domownicy na modlitwę: czeladnik, terminatorzy, sąsiedzi… Tu oddawano Matce Bożej swoje życie i śmierć, smutki i radości, ciężką dolę robotników i los Ojczyzny, rozdartej przez trzy państwa zaborcze.
W drugim końcu izby stała kuchnia. Matka, Maria Kolbowa, miała dość roboty, żeby wyżywić wszystkich. Dwuletni Franuś plątał się pod nogami, pokrzykując wesoło, a w kołysce leżał nakarmiony mały Rajmundek.
Urodził się miesiąc temu, 8 stycznia w roku Pańskim 1894, i tego samego dnia został ochrzczony. Mróz był wtedy siarczysty. Dzisiaj też wiatr hula po kątach. Matka przysunęła go z kołyską bliżej kuchni, żeby się nie zaziębił i, obierając ziemniaki, coraz to spoglądała na dziecko.
Tymczasem Mundzio obudził się i zaczął płakać, więc utuliła go i obejrzała się na zegar, który dokładnie właśnie wydzwonił dwunastą”.

Praca powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, w szczególności:

- na temat;
- w formacie A3;
- samodzielnie;
- w jednej z proponowanych w danej kategorii wiekowej technik.

Uwaga! Prace należy zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas wysyłki, a także aby nie stykały się z innymi pracami w tej samej kopercie/teczce. Prac nie zginamy na pół!