Finaliści 2023-2024 - szkoła podstawowa:    farby plakatowe, klasy IV-V

 
Zuzanna Pawełczak
Szkoła Podstawowa
im. Św. Jana Pawła II
w Radomyślu Wielkim
 
Piotr Szprengel
Szkoła Podstawowa
im. Unitów Drelowskich
w Drelowie
 
Zuzanna Orlińska
Szkoła Podstawowa
im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego
w Młodzieszynie
 
Julia Dąbrowska
Szkoła Podstawowa
im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego
w Młodzieszynie
         

foto: o. Stanisław Siergiej                                                    kliknij dowolne zdjęcie