Finaliści 2023 - 2024 - szkoła podstawowa:    techniki mieszane, klasy IV-V

 
Aleksandra Mytko
Szkoła Podstawowa
im. Przyjaciół Wielkopolski
w Jeziorkach
 
Karolina Dziubińska
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
im. Gustawa Morcinka
w Świętochłowicach
 
Ewa Mościbrodzka
Szkoła Podstawowa nr 8
im. gen. Karola Rolow Miałowskiego
w Oławie
             

foto: o. Stanisław Siergiej                                                    kliknij dowolne zdjęcie