Prace zakwalifikowane do konkursu plastycznego w roku szkolnym 2017-2018
techniki mieszane, klasy 4 - 5

 
Zuzanna Kluzek
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zalasowej
                     

foto: o. Stanisław Siergiej                                                    kliknij dowolne zdjęcie