Prace zakwalifikowane do konkursu plastycznego w roku szkolnym 2016-2017
kredki, klasy 4-6

 
Maciej Gurka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej
 
Paulina Szczerba ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej
 
Maja Pawełek ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy
 
Julia Panas ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy im. Ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala
 
Aleksandra Barbarzak ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy im. Ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala
 
Kacper Gurtal z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
 
 
Martyna Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie
 
Marek Rubiś ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej
 
Michał Mielczarek z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
 
Emilia Bugańska z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie Szkoły Podstawowej Sportowej w Oświęcimiu
 
Szymon Wilczak z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie Szkoły Podstawowej Sportowej w Oświęcimiu
 
Daria Matusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie
 
 
Klaudia Kaźmierczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Filialnej w Piekarach
 
Mateusz Małek z Zespołu Szkół w Krzemieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
 
Marta Krzysztoń z Zespołu Szkół w Krzemieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
 
Kacper Radko ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Starym Uścimowie
 
Amelia Stolarczyk ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie
 
Patrycja Ługowska z Zespołu Oświatowego w Golicach
 
 
Rafał Ruciński z Zespołu Oświatowego w Golicach
 
Eliza Harasim z Zespołu Oświatowego w Golicach
                 

foto: o. Stanisław Siergiej                                                    kliknij dowolne zdjęcie